Valikko Sulje

Kutsu syyskokoukseen 29.11.2022

SYYSKOKOUSKUTSU

Vantaan Kilpatanssijat ry:n sääntömääräinen syyskokous

Aika  29.11.2022, klo 18.00
Paikka  Vakitan sali, Martinkyläntie 43

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat:

1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
6 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio (määritellään kokouspalkkiot)
7 Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
8 Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
9 Valitaan yksi (tai kaksi) toiminnantarkastaja(a) ja vastaava määrä varatoiminnantarkastajia
10 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
11 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12 Päätetään kokous

Kokousmateriaali jaetaan kokouspaikalla.

 

Tervetuloa,

Hallitus
Vantaan Kilpatanssijat ry