Valikko Sulje

Vakitan toimintalinja

VANTAAN KILPATANSSIJAT RY TOIMINTALINJA 2019-2022
Tanssijan polkuLaatukäsikirja 

YLEISTÄ

Vantaan Kilpatanssijat ry:n perustava kokous pidettiin 4.11.1987.

Tanssiurheiluseura Vantaan Kilpatanssijat Ry (VAKITA) toimii pääkaupunkiseudulla tanssiurheilun ja tanssiliikuntatoiminnan edistäjänä. Seuran toimintaa on Tikkurilan alueella ja osittain länsi-Vantaalla. Toiminta on vireää sekä kilpa- että harrastustoiminnan osa-alueilla.

Seuran toiminnan tarkoituksena on alusta alkaen ollut tanssiurheilun kehittäminen paikkakunnalla järjestämällä kilpailuja, valmennusta ja ohjattuja harjoituksia kaikenikäisille. Kilpailujen järjestäminen ja niihin osallistuminen on ollut vilkasta. Vuosien mittaan seuran parien taso on noussut hyvän valmennuksen ja parien aktiivisuuden ansiosta. Seuran parit ovat olleet myös SM-kisojen palkittujen, sekä mestareiden, että muiden mitalistien joukossa. Viime aikoina seura on panostanut erityisesti lapsi- ja juniorityön kehittämiseen. Myöhemmin mukaan tuli tanssiliikunta ja paritanssikulttuurin kehittäminen, joka tarjoaa monipuolista tanssiliikuntaa.

Vantaan Kilpatanssijat Ry on Suomen Tanssiurheiluliiton jäsenseura. Seura pyrkii edistämään tanssiurheilun ja tanssiliikunnan harrastusta pääkaupunkiseudulla tekemällä lajia tunnetuksi ja järjestämällä opetusryhmiä. Kaikille avoimia opetusryhmiä ovat kilpatanssin alkeet, jatkoryhmä ja pörriäiset. Lisäksi seuralla on viikossa useita ryhmiä edistyneemmille kilpatanssijoille ammattilaisten johdolla. Ryhmiin voi osallistua liittymällä seuran jäseneksi ja maksamalla kauden harjoitusmaksun.

Vakitan asioista päättää hallitus sekä kaksi kertaa vuodessa kokoontuva jäsenkokous. Kaikilla jäsenillä on mahdollisuus osallistua päätöksentekoon. Seuran toimintaa hoitavat vapaaehtoiset ohjaajat, valmentajat sekä toimihenkilöt, jonka vuoksi tilaisuudetkin järjestetään aina talkoovoimin.

Vakitan toimintaan kuuluu opetusryhmien, tanssiurheilukilpailujen, näytösten ja tanssikurssien järjestäminen sekä muut kilpatanssiharrastusta tukevat toiminnot. Seura järjestää toimintaa varten harjoitustilat ja -välineet, sekä tukee kilpatanssiparien valmentautumista.

1 SEURAN VISIO

Vantaan Kilpatanssijat ry:llä on tavoitteena olla Suomen paras tanssiurheiluseura tiloiltaan ja valmennukseltaan sekä suurin jäsenmäärältään pk-seudulla 2027.

Tämän tulisi johtaa siihen, että saamme lapset ja nuoret innostumaan lajista ja harrastamaan seurassa. Jokaisella harrastajalla on mahdollisuus pariin, valmennukseen ja liikunnan iloon. Seura tukee ja kannustaa harrastajia onnistumaan ja menestymään kilpaurheilusssa. Seura kannustaa ja motivoi lasten ja nuorten vanhempia osallistumaan toimintaan seurassa.

2 SEURAN ARVOT

 1. Laadukkaasti tekeminen
 2. Yhdessä tekeminen
 3. Tasa- ja yhdenvertaisuus

3 SEURAN EETTISET LINJAUKSET

 • Seuramme toiminta on savutonta ja päihteetöntä.
 • Seuralla on nollatoleranssi kiroiluun.
 • Seurassa noudatetaan hyviä käytöstapoja ja seuran kirjattua tapakulttuuria.
 • Seuran toiminta ja päätökset ovat läpinäkyviä ja tasa-arvoisia.
 • Seuralla ja valmentajilla on vuorovaikutusvastuu jäsenille.
 • Valmentajat osallistuvat valmentajakoulutukseen.
 • Seurassa on turvallinen ilmapiiri harrastaa.

4 SEURAN TAVOITTEET

 1. Kasvatukselliset tavoitteet
 2. Urheilulliset tavoitteet
 3. Viihtymiseen ja ilmapiiriin liittyvät tavoitteet
 4. Terveellisiin elämäntapoihin liittyvät tavoitteet
 5. Eettiset tavoitteet
 6. Taloudelliset tavoitteet

a. Kasvatukselliset tavoitteet

Seuran tavoitteina on luoda harrastajille savuton ja päihteetön ympäristö, sekä kasvattaa hyvätapaisia harrastajia lapsista aikuisiin. Tätä tavoitetta tukee seuran kirjatut salisäännöt ja tapakulttuuri, jossa muun muassa kaikki harrastajat oppivat ottamaan toiset huomioon ikään, sukupuoleen tai taitotasoon katsomatta. 

b. Urheilulliset tavoitteet

– Kasvattaa kilpailevia pareja, erittyisesti lapsi-, juniori- ja nuorisokilpaluokkiin kansallisella tasolla
– Kasvattaa poikien määrää lapsi-, juniori- ja nuorisoluokissa seurassa
– Luoda kaikkille aktiivisesti harrastaville pareille harjoitussuunnitelma ja kehittymispolku

Seura mainostaa aktiivisesti harrastuksesta ja yrittää näin saadaa poikia harrastamaan kilpatanssia. Seuran kurssitarjonta luodaan niin, että se tukee jokaisen tanssijan kehitystä alkeista aina korkeimpaan luokkaan saakka.

Valmentajat tukevat ja ohjaavat pareja tanssiurallaan kehittymisessä. Parit voivat halutessaan tehdä valmentajansa kanssa kilpailu- ja valmmennussuunnitelman haluamalleen ajanjaksolle.

Lapsien, nuorien vanhemmille järjestetään keskustelutilaisuus tavoitteista, kilpailemisesta ja niihin liittyvistä asioista ja opastetaan eri vaiheista tanssiharrastuksessa.  

c. Viihtymiseen ja ilmapiiriin liittyvät tavoitteet

Seuran tavoitteena on luoda yhteishenki, jossa jokainen tuntee itsensä tervetulleeksi ja tasavertaiseksi seurajäseneksi taitotasoon tai ikään katsomatta sekä panostaa harjoitustilojen viihtyvyyteen ja käytännöllisyyteen.

Hyvän ilmapiirin luomistyökaluja:

– Avoin kannustus ja positiivinen palaute
– Läpinäkyvyys seuran toiminnassa jäsenille kautta linjan
– Koko perhe osallistetaan mukaan seuran toimintaan (järjestelyt, kevät- ja joulujuhlat, kilpailut ja esiintymiset)- Pelisäännöt, seuran säännöt ja tapakulttuuri

d. Terveellisiin elämäntapoihin liittyvät tavoitteet

Seuran toiminta on aina päihteetöntä ja terveellisiä elämäntapoja korostavaa.

Päihdyttäviä aineita, kuten alkoholi, huumeet tai tupakka, ei suvaita seuran tilaisuuksissa eikä tiloissa.

e. Eettiset tavoitteet

Vantaan Kilpatanssijoissa kaikilla on mahdollisuus ja oikeus osallistua seuran toimintaan ja valmennukseen tasapuolisesti taitotasoon, ikään, sukupuoleen tai syntyperään katsomatta. Seura kannustaa ja tukee kaikkia jäseniään heidän omissa tavoitteissaan.

f. Taloudelliset tavoitteet

Talous pysyy terveellä pohjalla

Seuran tavoitteena on pitää talous sellaisella pohjalla, että se voi taata jäsenille oman salin käyttömahdollisuuden tulevaisuudessakin. Tavoitteena on, että toiminta rahoitetaan niin sanotuista vakiomaksuista (esim. jäsen- ja kurssimaksut), joilla taataan kaikille laadukasta valmennusta.

Varoja hankitaan kasvattamalla tavoitteellisesti jäsenmäärää, ja erityisesti panostetaan lasten- ja junioriluokkien jäsenmäärän kasvattamiseen.

Seura tukee mahdollisuuksien mukaan kilpailijoita maksamalla esim. osallistumiset SM-tason kilpailuihin sekä muita kilpailumaksuja tai yhteisiä kilpailumatkakuljetuksia. Myös maajoukkuetason kilpailijoita tuetaan mahdollisuuksien mukaan.

Seura kouluttaa omia valmentajiaan ja jäseniään toimihenkilö-, valmentaja- ja ohjaajakoulutuksissa tarpeen mukaan.

5 KÄYTÄNNÖN TOIMINTAPERIAATTEET

Yleinen tapakulttuuri seurasssa

  • Kaikki tanssijat ovat samanarvoisia iästä ja tanssitaidosta riippumatta.
  • Kaikki parit ovat salille tervetulleita.
  • Ajattele positiivisesti ja kannusta myös muita.
  • Aikuiset ovat esimerkkinä lapsille: tervehdi, käyttäydy ja keskustele asiallisesti.
  • Otetaan muut parit ja harrastajat huomioon lattialla ja sen ulkopuolella.
  • Valmentajan, parien tai harrastajien arvostelut on syytä antaa suoraan henkilölle tai sitten pitää omana tietonaan. Boikotointi ja takanapäin arvostelu eivät ole asiallista käytöstä.
  • Seuran hallituksen keskeisistä päätöksistä tiedotetaan jäsenille.

Ohjauksen ja valmennuksen punainen lanka

Vakitan valmennuksen tavoitteena on tarjota tanssijoille lähtökohdat aina harrastamisesta huippu-urheiluun asti.

Valmennuksessa ja ohjauksessa pyritään kaikissa ikäluokissa kokonaisvaltaiseen ja monipuoliseen urheilukasvatukseen. Harrastajille opetetaan oikeanlaista tanssitekniikkaa ja tanssiin liittyviä taitoja niin, että yksilö/pari voi saavuttaa taidot, joilla hän voi edetä tanssijan polulla haluamallaan tavalla joko menestyvänä kilpatanssijana tai tavoitteellisena kuntotanssijana. Erityisenä tavoitteena on pitää yllä hyvää ja kannustavaa seurahenkeä jäsenistössä sekä kasvattaa yhteenkuuluvuuden tunnetta levittämällä urheilun iloa.
Ohjaajien ja valmentajien kanssa tehdään sopimukset, joissa he sitoutuvat Vakitan toimintalinjaan ja tutustuvat laatukäsikirjaan. Tämän toteutumista valvoo Vakitan hallitus kokouksissaan (sopimukset ja toiminta katselmoidaan). Toiminnassa käytetään hyväksi tanssijoiden sekä nuorten tanssijoiden vanhempien antamaa palautetta. 

Toiminnan punaisena lankana on arvostus, innostava ilmapiiri ja kokonaisvaltainen valmennus. Jokainen harrastaja on arvokas ja pyrimme ohjaamaan heitä heidän omien tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti. Tullessaan meille tanssija ohjataan sopivaan ryhmään, sovitaan vastuuvalmentaja ja suunnitellaan tanssijaa palveleva harjoitusohjelma. Arvostus näkyy myös opetustavoissa, ryhmissä pyritään huomioimaan kaikkia tanssijoita tasapuolisesti ja hyödyntämään erilaisia opetustapoja tavoittaakseen ja innostaakseen kaikkia oppilaita.

Kauden alussa järjestetään uusille ryhmille tiedotustilaisuus, missä perehdytään lajiin, seuran tarjontaan ja kulttuuriin sekä ohjeistetaan kilpailemisen ensi askeleissa.

Valmennuksen sisällössä panostetaan kokonaisvaltaisuuteen, lajitaitojen lisäksi kehitetään myös heidän fyysisiä ja psyykkisiä ominaisuuksia sekä ilmaisullisia taitoja. Kehonhuoltovalmennuksesta vastaa fysioterapeutti ja tiloista löytyy myös fysioterapeutin vastaanotto, sekä Gyrotonic-kehonhuolto metodin harjoitusmahdollisuudet. Viikko-ohjelma sisältää ohjattuja kilpaharjoituksia, fysiikkatreeniä, sekä mekaanista että ilmaisullista lajiopetusta.

Seuramme ammattitaitoista valmennusta täydentää vierailevat valmentajat ulkomailta ja myös kotimaasta.

Lasten ja nuorten valmennus

Lasten ja nuorten valmennuksessa pyritään luomaan turvallinen ja miellyttävä ilmapiiri, lapsen tulee tuntea itsensä hyväksytyksi ja tervetulleeksi. Valmennuksessa tämä on huomioitu laatimalla nuorten kanssa yhdessä yhteiset pelisäännöt. Lisäksi pidämme hyvän keskusteluyhteyden valmentajan ja nuorten välillä ja panostamme nuorten keskinäiseen toimintaan. Ryhmätunneilla tehdään pienryhmissä ryhmätöitä, jotta nuoret tutustuvat toisiinsa ja oppivat toimimaan yhdessä.

Nuorten valmennuksessa on lajitaitojen lisäksi painoarvoa fyysisellä ja psyykkisellä hyvinvoinnilla, lihaskuntoharjoittelu ja kilpaileminen on osana joka viikkoista ohjausta. Nuorten valmennuksessa pyritään rakentamaan positiivinen suhtautuminen kilpailemiseen. Nuoret oppivat antamaan ja vastaanottamaan rakentavaa palautetta ja näkemään kilpailemisen seuraukset osana lajisuoritusta.

Juniori- ja nuorisovalmennuksen tavoitteena on myös ohjata heitä urheilullisiin elämäntapoihin. Osana opetussuunnitelmaa on kokonaisvaltaisen harjoittelun hahmottaminen ja ottaminen osaksi joka päiväisiä rutiineja. Ohjelmaan kuuluu huolellinen lämmittelyohjelma, mentaalinen fokusointi harjoitukseen, harjoituksen sisällön suunnittelu ja toteutus, soolo- ja pariharjoitukset, sekä loppuverryttely. Nuorten harjoittelun seuraamista varten heille on luotu oma salikirja, mihin kirjataan jokaisen harjoituksen sisältö ja kesto.

Valmentajat

Valmennuspalaveri pidetään valmentajien kesken kauden alussa ja siellä käydään läpi eri ryhmien kausitavoitteet tanssillisessa ja kilpailullisessa mielessä. Myös viikko-ohjelma on suunniteltu yhdessä valmentajien kanssa ja siinä on otettu huomioon eri taitotasojen erilaiset tarpeet ohjauksen määrässä.

Seuran vakituiset valmentajat ovat omistautuneita valmennettavilleen ja valmentajat pitävät keskenään tiiviisti yhteyttä valmennettavien suhteen. Valmentajat tiedottavat toisiaan ja valmennusvastaavaa parien kehityskaaresta ja sen hetkisistä tapahtumista ja tarpeista. Valmentajat ovat myös vuorovaikutuksessa vierailevien valmentajien toiminnassa, pitäen heidät ajan tasalla parien tarpeista.

Vaikka jokaiselle valmentajalle on oma valmennusryhmä ja valmennettavat, pyrimme tutustuttamaan seuran kaikki ikä- ja taitoryhmät seuran eri valmentajiin taataksemme monipuolisen valmennuksen, helpon siirtymän taitotasolta toiselle  ja tuttavallisen ilmapiirin.

Ryhmien muodostus

Ryhmien muodostuksessa pyritään valmennustoimikunnassa ottamaan mahdollisuuksien mukaan kaikkien jäsenten tarpeet parhaalla mahdollisella tavalla. Jokaiselle seuran jäsenelle järjestetään ikä- ja taitotason mukainen valmennusryhmä. Hallitus on linjannut, että seura pyrkii järjestämään lasten ja junioreiden valmennusryhmiä katsomatta ryhmän tuottamaa kustannusta.

Harjoittelu seurassa

Seura järjestää ohjattuja taitotasokohtaisia ryhmävalmennuksia kaikille jäsenilleen vähintään kerran viikossa. Valmennuksesta vastaa ammattilaisvalmentajia sekä seuran omia seuravalmentajia. Ryhmiä on kilpatanssista kiinnostuneille sekä harrastetanssijoille lavatanssin muodossa. 

Tilanteen mukaan järjestetään lisävalmennusta. Käytännöksi on muodostunut että seura järjestää leirejä kaksi kertaa vuodessa.

Seura ja valmentajat kannustavat pareja osallistumaan valmennusleireille ja tarjoavat myös yksityistunteja parien tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Lisäksi, Vantaan Kilpatanssijat ry:ssä jäsenillä on mahdollisuus omaehtoiseen vapaaharjoitteluun viikon jokaisena päivänä seuran omalla harjoitussalilla.

Osallistuminen kilpailuihin

Vantaan Kilpatanssijat ry kannustaa kaikkia halukkaita osallistumaan kilpailuihin omalla taitotasollaan. Jokainen luo itse omat harjoitukselliset ja kilpailulliset tavoitteensa. Seura ja valmentajat tukevat tavoitteiden asettannassa sekä niihin pääsemisessä ja tarjoaa harjoitussuunnitelman tekoa pareille.

Vantaan Kilpatanssijat ry järjestää vähintään kerran vuodessa itse kilpailut, joihin rohkaistaan kaikkien kilpailevien jäsenten osallistuvan, mikäli heille on oma ikä- ja taitoluokka kilpailuissa.

Osallistumismaksut eri ryhmille

Sääntömääräisessä syyskokouksessa vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksut, jotka löytyvät aina seuran kotisivuilta.

Valmennuryhmien osallistumismaksut ja muut harjoitusmaksut hyväksytään seuran hallituksessa aina kevät-, kesä- ja syyskaudelle ennen edellisen kauden päätöstä. Hinnat eri valmennuksille on nähtävissä seuran kotisivuilta.

Tiedotus seurassa

Seuran hallitus nimeää järjestäytymiskokouksessa tiedotusvastaavan, joka kokoaa työryhmän itselleen ja pääsääntöisesti vastaa toiminnan tiedottamisesta.

Seuran sisäinen tiedotus on keskitetty seuran kotisivuille sekä sähköpostiryhmien kautta tapahtuvaan tiedotukseen.

Seuran oman salin, Dance Stationin, ilmoitustaulua käytetään sähköpostin ohella seuran virallisena ilmoitustauluna.

Tarpeen vaatiessa järjestetään tiedotustilaisuuksia seuran jäsenille sekä kaksi vanhempainiltaa vuodessa, aina kuukauden kuluessa harjoituskauden alkamisesta.

Seuran hallituksen kokoukset ovat avoimia ja kokouksen keskeisistä päätöksistä lähetetään tiedote jäsenille sähköpostitse. Ne ovat myös pyydettäessä saatavissa paperilla. 

Yleinen tiedotus ja mainonta hoidetaan seuran kotisivujen kautta, sekä Facebookissa, jonka tiedotteet näkyvät myös kotisivulla.

Seuran linja päihteiden käytön suhteen seuran tilaisuuksissa

Vantaan Kilpatanssijat ry:n kaikki tilaisuudet ovat täysin päihteettömiä

Talkootyö ja seuratoimijoiden rekrytointi

Seuran tilaisuudet järjestetään vapaaehtoisella talkooväellä. Yhteistyöllä talkoissa rakennetaan ja ylläpidetään yhteishenkeä ja ilmapiiriä sekä pyrimme luomaan taloudellisia mahdollisuuksia tukea seuran toimintaa.

Kaikkia seuran jäseniä kannustetaan osallistumaan toimintaan. Tämä auttaa uusien jäsenten tutustumista seuran muihin jäseniin, käytäntöihin ja toimintaan. Erityisesti lasten ja nuorten vanhemmilla on iso ja aktiivinen rooli seuran toiminnassa.

Seuratyöntekijöiden kiittäminen

Vuosittaiset muistamiset ja mahdolliset stipendit hoidetaan yleensä kaksi kertaa vuodessa kevät- ja joulujuhlan yhteydessä sekä kilpailuiden talkooväkeä ja toimihenkilöitä kilpailuiden yhteydessä.

Esiintymiset

Erilaisilla yhteisöillä ja yrityksillä on mahdollisuus tilata seuran pareja esiintymään omiin tilaisuuksiinsa. Seuran yhteyshenkilö on nähtävissä seuran kotisivulla.

Seura kannustaa pareja esiintymään perustuen kuitenkin vapaaehtoisuuteen. Tavoitteena on tehdä tanssiurheilua tunnetuksi ja samalla saada pareille esiintymiskokemusta. Seura pyrkii olemaan esillä erinäisissä tapahtumissa ja yksityistilaisuuksissa pääkaupunkiseudulla.

Esiintymisistä seuran ulkopuolisissa tapahtumissa maksetaan palkkiona esiintyvien parien harrastuskesta koituvia kustannuksia.

Seura järjestää esiintymismahdollisuuksia omissa tapahtumissaan. Keväisin järjestetään yleisölle avoin kevätjuhla seuran omalla salilla Dance Stationilla, jonne kaikki halukkaat pääsevät esiintymään. Vastaava juhla järjestetään myös syyskauden päätteekisi joulujuhlana.

Seuran toimintamuodot

Seura pyrkii edistämään tanssiurheilun ja tanssiliikunnan harrastusta pääkaupunkiseudulla tekemällä lajia tunnetuksi ja järjestämällä opetusryhmiä. Kaikille avoimia opetusryhmiä ovat kilpatanssin alkeet ja jatkoryhmä ja Pörriäiset 3-5 vuotiaille. Lisäksi seuralla on viikossa useita ryhmiä edistyneemmille kilpatanssijoille ammattilaisten johdolla. Muut toimintamuodot selviävät vuosittaisesta toimintakertomuksesta.

6 PELISÄÄNNÖT

Nuorisovastaava varmistaa ja valvoo pelisääntökeskusteluiden toteutumista Vantaan Kilpatanssijat ry:ssä. Seura järjestää vanhempainillan vähintään kaksi kertaa vuodesssa, kevät- ja syyskauden kurssien alun jälkeen kuukauden sisällä. Kokouksen järjestämisestä vastaa Nuorisovastaava.

Ryhmienvetäjiä koulutetaan ja annetaan tarviittavat materiaalit keskustelujen pitämiseen. Sekä tarvittaessa nourisovasstaava tueksi keskusteluihin.

Pelisääntökeskustelut käydään kaikkien lasten ja nuorten valmennusryhmien kanssa läpi kauden alussa, ryhmien valmentajien johdolla.

Nuorten tekemät pelisääntösopimukset käydään läpi myös vanhempien kanssa ja vastaavat sopimukset tehdään myös heidän kanssaan. Pelisääntöjä lapsille ja vanhemmille tarkastellaan määräajoin tai tarvittaessa.

Ongelmatilanteissa otetaan erimielisyysasian osapuolet pöydän ääreen keskusteluun valmentajan, nuorisovastaavan ja asianomaisten kanssa sekä mahdollisen huoltajan kanssa.  

7 SEURAN ORGANISAATIO JA ROOLIT

Seuran asioiden hoitamisesta vastaa sen syyskokouksessaan valitsema hallitus. Hallituksen tehtävänä on vastata ja huolehtia seuran taloudesta, omaisuuden hoidosta ja toiminnasta. Hallitukseen kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja sekä kahdeksi toimintavuodeksi valitut 8 varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä.

Hallitus jakaa sille kuuluvat tehtävät järjestäytymiskokouksessaan. Hallitus nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan ja tarpeelliset toimihenkilöt hallituksen ulkopuolelta.

Ohjaajien ja valmentajien toiminnasta vastaa valmennusvastaava yhdessä valmennustiimin kanssa. Valmennusvastaava ja seuran sihteeri tukee ja opastaa seuran toiminnassa ja toimintalinjan noudattamisessa valmentajia. Lisänä toimintalinjan noudattamista valvoo myös salivastaava ja hallitus.

Seuran periaatteena on pyrkimys olemaan itsenäinen seuravalmentajien suhteen, ja tarvittaessa kouluttaa ja kustantaa ohjaajien sekä valmentajien koulutuksia.

Valmennnusvastaava ja valmennustiimin sihteeri järjestää valmentajapalaverikouksen tarvittaessa seuranvalmentajille, joka tekee esityksen hallitukselle tarpeellisista asioista koskien valmmennusrymiä tai valmennnusta. Valmennusvastaava järjestää sisäisiä koulutuksia seuravaalmentajille.

Voimassa oleva seuran organisaatio löytyy seuran kotisivuilta.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
Sihteeri 
Hallituksen jäsen + varajäsenet 
Nuorisovastaava– Nuorisotoimikunta
Valmennusvastaava– Valmennustiimi
Kilpailuvastaava– Kilpailutoimikunta
Tiedotusvastaava– Tiedotustiimi
Nettivastaava 
Salivastaavat– kiinteistö / esitystekniikka
Talousvastaava (rahastonhoitaja) 
  

Kuvaukset eri hallitus- ja toimihenkilötehtävistä löytyvät seuran kotisivuilta.